قابل توجه شركت هاي محترم

شركت هاي محترم همان طور كه مي دانيد هم اكنون بسياري از شركت هاي خارجي در حال بررسي بازار ايران بوده و قصد شروع فعاليت هاي خود در ايران را دارند. در اين شرايط بسياري از شركت هاي ايراني قصد اخذ نمايندگي شركت هاي فوق را دارند. اولين قدم در اين راستا، ترجمه رزومه و اسناد مهم شركتي مي باشد. 

Subscribe to دارالترجمه رسمی دریا RSS